HACCP

To metoda zapewnienia bezpieczeństwa żywności, która opiera się przede wszystkim na zapobieganiu mogącym wystąpić zagrożeniom.

W skrócie – sklep spożywczy, czy mięsny – to kontakt z żywnością. Wdrażanie systemu polega na zidentyfikowaniu miejsc, w których mogą pojawić się niebezpieczeństwa i odpowiednim zareagowaniu, jeżeli zagrożenie takie wystąpi. HACCP to właściwie system polegający na samokontroli, bo to firma wdrażająca go sama decyduje, które momenty w produkcji czy sprzedaży wiążą się z zagrożeniem dla żywności i które spośród nich mogą być skutecznie w placówce wyeliminowane. Zadanie systemu to określenie jak obserwować/nadzorować niebezpieczne miejsca i co zrobić, kiedy zagrożenia się pojawią. W krajach UE oraz USA system HACCP jest obowiązkowy z prawnego punktu widzenia we wszystkich branżach przemysłu spożywczego, obrocie żywnością oraz w żywieniu zbiorowym.

Należy pamiętać, że HACCP to nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa żywności i zdrowia konsumenta, czy spełnienie i dostosowanie się do wymogów obowiązującego prawa. To także poprawa wizerunku firmy oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Zadzwoń i umów się na rozmowę

Odwiedź nas

ul. Przemysłowa 8/504
85-758 Bydgoszcz

Napisz

Zadzwoń

Śledź nas